Ho.Re.Ca 2024

HORECA היא תערוכה בינלאומית מרכזית לציוד מלונות ומוסדות קייטרינג.

מוצרי Roaster יוצגו באירוע בדוכן "APOSTOLOU" של השותף המקומי שלנו בין התאריכים 9 עד 12 בפברואר 2024.

Roaster Ovens n' Grills מתפתח מדי יום תוך התחשבות ברצינות בכל צרכים של השפים העובדים במטבחים מסחריים.

he_ILHebrew