Zásady ochrany osobných údajov

V BIOKAN GP je našou najvyššou prioritou ochrana vašich osobných údajov a informácií v akejkoľvek forme, s ktorou nás kontaktujete alebo s nami spolupracujete.

Neustále pracujeme na správnom spracovaní a uchovávaní informácií, ktoré s nami zdieľate.

Táto politika sa vzťahuje na všetkých jednotlivcov a spoločnosti, ktoré spolupracujú s našou spoločnosťou, ako sú aktívni alebo bývalí zákazníci, zamestnanci, dodávatelia alebo iní spolupracovníci.

Vaše informácie zhromažďujeme a používame v našom mene, na základe vášho súhlasu alebo ako to vyžaduje zákon.

Osobné údaje sú definované ako akékoľvek informácie, ktoré môžu viesť k vašej jedinečnej identifikácii alebo identifikácii ako fyzickej osoby, či už priamo alebo v kombinácii s inými informáciami.

Niektoré z týchto položiek sú vaša história vyhľadávania na internete (súbory denníkov, súbory cookie atď.), registračné číslo sociálneho poistenia, vaša fyzická a e-mailová adresa, vaše meno, čísla pevnej linky a mobilného telefónu, vaše bankové/debetné/predplatené karty, e-mailové adresy , DIČ, oceňovacie údaje a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré vedú k Vašej jednoznačnej identifikácii podľa ustanovení Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GKPD 2016/679) a aktuálnej gréckej legislatívy a rozhodnutí Úradu na ochranu osobných údajov (APDPX). ).

V BIOKAN GP budujeme a investujeme do partnerstiev, pričom si veľmi vážime dôveru, ktorú nám prejavujete.

Aké informácie zhromažďujeme a ako

V závislosti od druhu spolupráce, ktorú máme, nám poskytujete priame informácie, ako sú meno, priezvisko, daňové identifikačné číslo, osobný alebo firemný e-mail, poštová adresa na vystavenie faktúry alebo iného právneho dokumentu, údaje o bankovom účte alebo bankovej karte pre prípady poukazovania a ďalšie relevantné informácie k službe, ktorú poskytujeme. Aby sme mohli využívať naše služby, garantujeme, že od vás budeme požadovať minimálne osobné údaje a vždy v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami.

Vyššie uvedené informácie sa zhromažďujú v nasledujúcich prípadoch:

 • V prípade, že navštívite našu webovú stránku a požiadate o kontakt s nami.
 • V prípadoch objednávania našich produktov alebo služieb.
 • Cez call centrum.
 • Prostredníctvom podporných služieb.

Okrem informácií, ktoré nám poskytnete, môžeme prostredníctvom súborov cookie zhromažďovať prihlasovacie údaje týkajúce sa vašej návštevy našej webovej stránky. Takýmito informáciami je čas a trvanie vašej návštevy, ale aj ďalšie, ktoré sú uložené v súboroch cookie.

Spoločnosť ΒΙΟΚΑΝ Ο.Ε. zhromažďuje a používa vaše osobné údaje na základe doby využívania ponúkaných služieb a v kombinácii s finančnou, právnou alebo inou povahou spolupráce medzi vami, vždy v rámci platných zákonov a nariadení a na základe príslušného účelu spracovanie. Na konci tejto doby spolupráce ich ničí.

Prostredníctvom tretích strán

Môžeme o vás zhromažďovať informácie alebo ich kombinovať s inými, ktoré nám poskytnete priamo, prostredníctvom spoločností tretích strán alebo spoločností sociálnych sietí. Vždy v rámci prípustných limitov stanovených zákonom.

Orientačne zhromažďujeme informácie, ktoré ste zverejnili alebo s ktorými ste dokonca súhlasili, od spoločností ako Google, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram.

Zásady zhromažďovania údajov pre mladistvých

Berieme na vedomie, že pre výkon našich služieb a prác nezhromažďujeme, nespracovávame informácie ani neposkytujeme naše služby osobám mladším ako 18 rokov.

Prenos údajov do tretích a tretích krajín

Spoločnosť ΒΙΟΚΑΝ Ο.Ε. neodovzdáva osobné údaje iným tretím osobám ako nevyhnutným partnerom alebo dodávateľom pre plnenie obchodných a zákonných povinností spoločnosti.

Externými partnermi spoločnosti sú:

 • Právni poradcovia
 • Finanční a obchodní poradcovia
 • Audítori a účtovníci

Všetci vyššie uvedení sú viazaní zmluvami o uchovávaní a spracovaní údajov a podľa GDPR sú povinní zabezpečiť dôvernosť a ochranu týchto údajov.

Spoločnosť ΒΙΟΚΑΝ Ο.Ε. neprenáša osobné údaje do tretích krajín.

Spoločnosť ΒΙΟΚΑΝ Ο.Ε. a v každom prípade dostane vhodné organizačné a technické prostriedky na uchovávanie a ochranu vašich osobných údajov, vždy v súlade s platnou legislatívou.

Zachovanie osobných údajov

Spoločnosť ΒΙΟΚΑΝ Ο.Ε. uchováva a spracováva informácie a údaje, ktoré zhromažďuje, po dobu trvania obchodného vzťahu s ktorýmkoľvek partnerom, ale aj splnenie všetkých zákonných a iných povinností. Interným postupom tiež vymenovala osobu zodpovednú za správu osobných údajov.

Údaje sa vymažú:

 • Na základe vašej žiadosti alebo námietky proti spracovaniu, pokiaľ neexistujú zákonné dôvody na uchovávanie týchto údajov.
 • V prípade odvolania Vášho súhlasu po tom, ako bol s ním spracovaný.
 • V prípade, že údaje už nie sú potrebné na účely zhromažďovania alebo spracovania alebo nespĺňajú zákonnú povinnosť.

Použitie údajov

Údaje, ktoré zhromažďujeme, môžeme použiť alebo spracovať na účely opísané nižšie:

 • Aby sme vás informovali o službách alebo ponukách, ktoré by vás mohli zaujímať.
 • Na propagáciu vašich služieb a produktov, ak ste nám dali svoj súhlas, alebo ak sa na nás vzťahuje zákon.
 • Na iné marketingové účely, ako je spravodaj spoločnosti (Newsletter), príbehy o úspechu a iné propagačné aktivity.
 • Za poskytnutie kódov a hesiel na použitie v DEMO prípadoch softvéru alebo jeho objednávky.
 • Za dodržiavanie našich záväzkov v rámci našej spolupráce.
 • Pre vašu registráciu v našej službe alebo na tejto webovej stránke.
 • Pre všetky akcie potrebné na poskytovanie softvérovej podpory, ako je platforma znalostnej bázy alebo vzdialený prístup.
 • Pre prípady upgradov, nových funkcií a iných akcií.

Kedykoľvek môžete podať žiadosť o zastavenie spracovania alebo uchovávania vašich osobných údajov na [email protected]

Odoberať novinky. Práva a prístup

Spoločnosť ΒΙΟΚΑΝ Ο.Ε. zodpovedá za uchovávanie a spracovanie vašich osobných údajov, prihlásením sa do zoznamu príjemcov newslettera získava váš súhlas so zasielaním informačných materiálov o novinkách spoločnosti, nových službách, ponukách a produktoch.

Spoločnosť ΒΙΟΚΑΝ Ο.Ε. nebude prenášať ani predávať žiadne vaše osobné údaje iným osobám na marketingové účely. Vaše osobné údaje na tieto účely použije iba spoločnosť VIOKAN OE.

Prihlásenie na odber Newslettera a vaše vyjadrenie súhlasu nadobúdajú účinnosť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Na základe písomnej žiadosti záujemcov.
 • Objednávkou služieb alebo produktov.
 • Odoslaním žiadosti o aktualizáciu softvéru z webovej stránky.

Platnosť súhlasného vyhlásenia je dodržaná po celú dobu odberu newslettera a 6 mesiacov od zastavenia jeho zasielania.

Máte právo odvolať svoj súhlas kliknutím na odkaz v spodnej časti každého newslettera.

Máte na to tiež právo

 • Prístup k údajom, ktoré uchovávame a spracovávame, a vyžiadajte si ich.
 • Obmedzenie spracovania. Odoslaním prihlášky už nebudeme Vaše údaje spracovávať.
 • Námietka alebo odvolanie vášho súhlasu. Už od nás nebudete dostávať newsletter.
 • Vymazanie vašich osobných údajov

Tieto práva si môžete uplatniť zaslaním prihlášky na emailovú adresu: [email protected]

Upozorňujeme, že akékoľvek odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním alebo odvolaním z vašej strany.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov www.dpa.gr

Pred odoslaním sťažnosti nás musíte kontaktovať a uplatniť svoje vyššie uvedené práva v súlade a v súlade s GCP. Ak nevyhovieme vašim požiadavkám, alebo bude naša odpoveď považovaná za nedostatočnú, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov www.dpa.gr

V prípade akýchkoľvek otázok alebo vysvetlení týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov a uplatňovania vašich práv nás prosím kontaktujte.

Zásady používania súborov cookie

Naša webová stránka www.biokan.gr a v súlade s Návrhom nariadenia Smernica E-Privacy 2009/136 / ES EÚ používa cookies.

Toto sa deje bez ukladania identifikovateľných informácií návštevníkmi webovej stránky, ale pre ich najlepší a prispôsobený zážitok.

Aby sme to vedeli, používame súbory cookie (Google Analytics).

 • Počet našich návštevníkov.
 • Na sledovanie návštevnosti jednotlivých stránok.
 • Trvanie premávky.

Účelom vyššie uvedeného je zlepšiť obsah a prispôsobiť webovú stránku preferenciám našich návštevníkov, aby mali lepšiu navigáciu a zážitok z vyhľadávania.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v prehliadači používateľa pri návšteve webovej stránky. Podrobnosti ako dátum a čas návštevy, návšteva stránok sa ukladajú do informácií o súboroch cookie.

Analýzou týchto údajov a použitím cookies ponúkame návštevníkovi kompletnú prehliadku.

Ak si neželáte ukladať cookies, nastavte si prehliadač tak, aby cookies neukladal.

Bezpečnosť a uchovávanie údajov

Spoločnosť BIOKAN OE chápe, že bezpečnosť vašich osobných údajov je veľmi dôležitá, a preto prijala technické a organizačné opatrenia tým, že určila osobu zodpovednú za správu osobných údajov, školenie a informovanie personálu, používa firewally a špeciálne systémy ochrany.

Je však potrebné poznamenať, že pokiaľ sú informácie a údaje na webových stránkach a prenášané prostredníctvom internetu, žiadny počítačový systém nie je úplne bezpečný.

Jazyk

Jazykom pre tieto Zásady ochrany osobných údajov je gréčtina. Preto v prípade, že sa v niektorej z verzií poskytnutých v iných jazykoch vyskytne rozpor, bude prevládať grécka verzia.

Platnosť a zmeny textu ochrany osobných údajov

Spoločnosť BIOKAN OE vydala tieto zásady dňa 26.06.2019 a vyhradzuje si právo na pravidelné zlepšovanie alebo revíziu.

V prípade zmien alebo revízií používania našich služieb a ak bola takáto aktualizovaná alebo revidovaná verzia našich zásad zverejnená, automaticky súhlasíte s novými postupmi obsiahnutými v aktualizácii.

Najnovšia aktualizácia bude vždy na našej webovej stránke www.biokan.gr a odporúčame vám, aby ste často kontrolovali akékoľvek zmeny, dátum revízie, aby ste videli, kedy boli zásady ochrany osobných údajov naposledy aktualizované.

Dátum kontroly zásad ochrany osobných údajov.

10. októbra 2019

sk_SKSlovak