Πολιτική απορρήτου

Στην BIOKAN GP προτεραιότητά μας είναι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών, με οποιαδήποτε μορφή επικοινωνείτε ή συνεργάζεστε μαζί μας.

Εργαζόμαστε συνεχώς για την κατάλληλη επεξεργασία και αποθήκευση των πληροφοριών που μοιράζεστε μαζί μας.

Αυτή η πολιτική ισχύει για όλα τα άτομα και τις εταιρείες που συνεργάζονται με την εταιρεία μας, όπως ενεργούς ή πρώην πελάτες, εργαζόμενους, προμηθευτές ή άλλους συνεργάτες.

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για λογαριασμό μας, με βάση τη συγκατάθεσή σας ή όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.

Ως προσωπικά δεδομένα ορίζεται κάθε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει σε μοναδική ταυτοποίηση ή ταυτοποίησή σας ως φυσικό πρόσωπο, είτε άμεσα είτε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες.

Μερικά από αυτά τα στοιχεία είναι το ιστορικό αναζήτησης στο Διαδίκτυο (αρχεία καταγραφής, cookies κ.λπ.), ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, η φυσική σας διεύθυνση και η διεύθυνση email σας, το όνομά σας, οι αριθμοί σταθερού και κινητού τηλεφώνου σας, οι τραπεζικές/χρεωστικές/προπληρωμένες κάρτες σας, οι διευθύνσεις email , ΑΦΜ, στοιχεία αποτίμησης και κάθε άλλο στοιχείο που οδηγεί στη μοναδική ταυτοποίησή σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 2016/679) και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). ).

Στη BIOKAN GP χτίζουμε και επενδύουμε σε συνεργασίες, ενώ εκτιμούμε ιδιαίτερα την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε και πώς

Ανάλογα με το είδος της συνεργασίας που έχουμε, μας παρέχετε άμεσες πληροφορίες όπως Όνομα, Επώνυμο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, προσωπικό ή εταιρικό e-mail, ταχυδρομική διεύθυνση για την έκδοση τιμολογίου ή άλλου νομικού εγγράφου, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού ή τραπεζικής κάρτας για υποθέσεις εμβασμάτων και άλλες σχετικές πληροφορίες για την υπηρεσία που παρέχουμε. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, εγγυόμαστε ότι θα σας ζητήσουμε τα ελάχιστα προσωπικά δεδομένα και πάντα σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς.

Οι παραπάνω πληροφορίες συλλέγονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Σε περίπτωση που επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και ζητήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
 • Σε περιπτώσεις παραγγελίας των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας.
 • Μέσω του τηλεφωνικού κέντρου.
 • Μέσω υπηρεσιών υποστήριξης.

Εκτός από τις πληροφορίες που μας παρέχετε, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σύνδεσης σχετικά με την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, μέσω cookies. Τέτοιες πληροφορίες είναι ο χρόνος και η διάρκεια της επίσκεψής σας αλλά και άλλες που αποθηκεύονται σε cookies.

Η εταιρεία ΒΙΟΚΑΝ Ο.Ε. συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το χρόνο χρήσης των προσφερόμενων υπηρεσιών και σε συνδυασμό με την οικονομική, νομική ή άλλη φύση της μεταξύ σας συνεργασίας, πάντα στο πλαίσιο των ισχυόντων Νόμων και Κανονισμών και βάσει του εκάστοτε σκοπού της επεξεργασία. Στο τέλος αυτού του χρόνου συνεργασίας, τους καταστρέφει.

Μέσω τρίτων

Μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς ή να τις συνδυάσουμε με άλλες που μας παρέχετε απευθείας, μέσω τρίτων εταιρειών ή εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης. Πάντα εντός των επιτρεπόμενων ορίων που ορίζει ο νόμος.

Ενδεικτικά, συλλέγουμε πληροφορίες που έχετε δημοσιεύσει ή και συναινέσετε από εταιρείες όπως Google, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram.

Πολιτική συλλογής δεδομένων ανηλίκων

Σημειώνουμε ότι για την εκτέλεση των υπηρεσιών και της εργασίας μας, δεν συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε πληροφορίες ή παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε άτομα κάτω των 18 ετών.

Μεταφορά δεδομένων σε Τρίτες & Τρίτες χώρες

Η εταιρεία ΒΙΟΚΑΝ Ο.Ε. δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους εκτός από τους απαραίτητους συνεργάτες ή προμηθευτές για την εκπλήρωση των επιχειρηματικών και νομικών υποχρεώσεων της εταιρείας.

Οι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας είναι:

 • Νομικοί Σύμβουλοι
 • Χρηματοοικονομικοί και επιχειρηματικοί σύμβουλοι
 • Ελεγκτές και λογιστές

Όλα τα παραπάνω δεσμεύονται από συμφωνίες αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων και σύμφωνα με τον GDPR υποχρεούνται να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και την προστασία αυτών των δεδομένων.

Η εταιρεία ΒΙΟΚΑΝ Ο.Ε. δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες.

Η εταιρεία ΒΙΟΚΑΝ Ο.Ε. και σε κάθε περίπτωση λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέσα για την αποθήκευση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία ΒΙΟΚΑΝ Ο.Ε. διατηρεί και επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τα δεδομένα που συλλέγει για όσο διάστημα διαρκεί η επιχειρηματική σχέση με οποιονδήποτε συνεργάτη αλλά και η εκπλήρωση όλων των νομικών και άλλων υποχρεώσεων. Επίσης, μέσω εσωτερικής διαδικασίας, έχει ορίσει τον υπεύθυνο διαχείρισης προσωπικών δεδομένων.

Τα δεδομένα διαγράφονται:

 • Κατόπιν αιτήματός σας ή αντίρρησής σας για την επεξεργασία, εκτός εάν υπάρχουν νομικοί λόγοι για τη διατήρηση αυτών των δεδομένων.
 • Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, αφού έχει διεκπεραιωθεί με αυτήν.
 • Σε περίπτωση που τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία ή δεν συμμορφώνονται με νομική υποχρέωση.

Χρήση δεδομένων

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ή να επεξεργαστούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω:

 • Για να σας ενημερώσουμε για υπηρεσίες ή προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
 • Για την προώθηση των υπηρεσιών και των προϊόντων σας, εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας ή εάν καλύπτουμε νομικά.
 • Για άλλους σκοπούς μάρκετινγκ όπως εταιρικό ενημερωτικό δελτίο (Newsletter), ιστορίες επιτυχίας και άλλες δραστηριότητες προώθησης.
 • Για την παροχή κωδικών και κωδικών πρόσβασης για χρήση σε περιπτώσεις DEMO του λογισμικού ή παραγγελίας του.
 • Για την τήρηση των υποχρεώσεών μας στο πλαίσιο της συνεργασίας μας.
 • Για την εγγραφή σας στην υπηρεσία μας ή σε αυτόν τον ιστότοπο.
 • Για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την παροχή υποστήριξης λογισμικού, όπως μια πλατφόρμα βάσης γνώσεων ή απομακρυσμένη πρόσβαση.
 • Για περιπτώσεις αναβαθμίσεων, νέων λειτουργιών και άλλων ενεργειών.

Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα διακοπής της επεξεργασίας ή αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων στο [email protected]

Εγγραφείτε στο Newsletter. Δικαιώματα & Πρόσβαση

Η εταιρεία ΒΙΟΚΑΝ Ο.Ε. είναι υπεύθυνος για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, με την εγγραφή σας στη λίστα παραληπτών του ενημερωτικού δελτίου, λαμβάνει τη συγκατάθεσή σας να σας αποστέλλει πληροφοριακό υλικό σχετικά με νέα της εταιρείας, νέες υπηρεσίες, προσφορές και προϊόντα.

Η εταιρεία ΒΙΟΚΑΝ Ο.Ε. δεν θα διαβιβάσει ή πουλήσει κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους για σκοπούς μάρκετινγκ. Τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς θα χρησιμοποιηθούν μόνο από την εταιρεία ΒΙΟΚΑΝ Ο.Ε.

Η εγγραφή στο Newsletter και η δήλωση συγκατάθεσής σας τίθενται σε ισχύ με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Μετά από γραπτή αίτηση των ενδιαφερομένων.
 • Με την παραγγελία υπηρεσιών ή προϊόντων.
 • Στέλνοντας ένα αίτημα ενημέρωσης λογισμικού από τον ιστότοπο.

Η ισχύς της δήλωσης συγκατάθεσης τηρείται για όλο το χρονικό διάστημα που λαμβάνετε το newsletter και 6 μήνες από τη διακοπή της υποβολής του.

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο στο κάτω μέρος κάθε ενημερωτικού δελτίου.

Έχετε επίσης το δικαίωμα

 • Πρόσβαση και ζήτηση των δεδομένων που αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε.
 • Περιορισμός επεξεργασίας. Με την υποβολή αίτησης, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα σας.
 • Ένσταση ή ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Δεν θα λάβετε ξανά ενημερωτικό δελτίο από εμάς.
 • Διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων

Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα αποστέλλοντας αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Λάβετε υπόψη ότι οποιαδήποτε ανάκληση συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν την ανάκληση ή την ανάκλησή της από εσάς.

Καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr

Πριν υποβάλετε την καταγγελία, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας, ασκώντας τα παραπάνω δικαιώματά σας σύμφωνα με και σύμφωνα με τον ΠΚΠ. Εάν δεν ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας ή η απάντησή μας κριθεί ανεπαρκής, έχετε το δικαίωμα να προχωρήσετε στην καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινίσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Πολιτική cookies

Η ιστοσελίδα μας www.biokan.gr και σύμφωνα με το Σχέδιο Κανονισμού Οδηγίας E-Privacy 2009/136 / EC της ΕΕ, χρησιμοποιεί cookies.

Αυτό γίνεται χωρίς την αποθήκευση αναγνωρίσιμων πληροφοριών από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας αλλά για την καλύτερη και εξατομικευμένη εμπειρία τους.

Χρησιμοποιούμε cookies (Google Analytics) για να γνωρίζουμε

 • Ο αριθμός των επισκεπτών μας.
 • Για παρακολούθηση της επισκεψιμότητας των επιμέρους σελίδων.
 • Η διάρκεια της κυκλοφορίας.

Σκοπός των παραπάνω είναι η βελτίωση του περιεχομένου και η προσαρμογή της ιστοσελίδας στις προτιμήσεις των επισκεπτών μας ώστε να έχουν καλύτερη εμπειρία πλοήγησης και αναζήτησης.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη όταν επισκέπτεται μια ιστοσελίδα. Λεπτομέρειες όπως ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, σελίδες επίσκεψης αποθηκεύονται στις πληροφορίες cookie.

Αναλύοντας αυτά τα δεδομένα και χρησιμοποιώντας cookies προσφέρουμε μια πλήρη ξενάγηση στον επισκέπτη.

Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύετε cookies, ρυθμίστε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να μην αποθηκεύει cookies.

Ασφάλεια και διατήρηση δεδομένων

Η εταιρεία ΒΙΟΚΑΝ ΟΕ κατανοεί ότι η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική και για αυτό έχει λάβει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ορίζοντας υπεύθυνο διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού, χρησιμοποιεί firewalls και ειδικά συστήματα προστασίας.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι εφόσον οι πληροφορίες και τα δεδομένα βρίσκονται σε ιστοσελίδες και μεταδίδονται μέσω Διαδικτύου, κανένα σύστημα υπολογιστή δεν είναι απόλυτα ασφαλές.

Γλώσσα

Η γλώσσα που εφαρμόζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου είναι η Ελληνική. Επομένως, σε περίπτωση που υπάρχει αντίφαση σε κάποια από τις εκδόσεις που παρέχονται σε άλλες γλώσσες, θα επικρατεί η ελληνική έκδοση.

Εγκυρότητα και αλλαγές στο κείμενο απορρήτου

Η εταιρεία ΒΙΟΚΑΝ ΟΕ εξέδωσε το παρόν συμβόλαιο στις 26/06/19 και διατηρεί το δικαίωμα σε περιοδική βελτίωση ή αναθεώρηση.

Σε περίπτωση αλλαγών ή αναθεωρήσεων στη χρήση των υπηρεσιών μας και εάν έχει δημοσιευτεί μια τέτοια ενημερωμένη ή αναθεωρημένη έκδοση της πολιτικής μας, συμφωνείτε αυτόματα με τις νέες πρακτικές που περιλαμβάνονται στην ενημέρωση.

Η τελευταία ενημέρωση θα υπάρχει πάντα στην ιστοσελίδα μας www.biokan.gr και σας προτείνουμε να ελέγχετε συχνά για τυχόν αλλαγές, την ημερομηνία αναθεώρησης για να δείτε πότε ενημερώθηκε η πολιτική απορρήτου για τελευταία φορά.

Ημερομηνία αναθεώρησης της πολιτικής απορρήτου.

10 Οκτωβρίου 2019

elGreek