ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:
Οι παραγγελίες πρέπει να αποστέλλονται με e-mail ή φαξ και θα γίνονται δεκτές μόνο μετά την παραλαβή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Για τις παραγγελίες που αφορούν ειδικές κατασκευές απαιτείται σχέδιο με τις λεπτομέρειες της επιθυμητής κατασκευής. Για κάθε παραγγελία, ο Πελάτης αποδέχεται τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης χωρίς επιφύλαξη. Οι ενδεχόμενες παραλλαγές πρέπει να συναινούν και να επιβεβαιώνονται από την Εταιρεία μας και θα ισχύουν μόνο για την αναφερόμενη πώληση.

ΤΙΜΕΣ:
Οι τιμές στον κατάλογο της εταιρείας μας είναι αφορολόγητες, αφορολόγητες μεταφορές, ακατάλληλες συσκευασίες και απαλλαγμένες από κάθε άλλη επιβάρυνση, δασμό ή φόρο. Οι τιμές υπόκεινται σε διακυμάνσεις χωρίς προηγούμενη επίσημη ειδοποίηση, λόγω αύξησης του κόστους πρώτων υλών και εργασίας. Ωστόσο, η τιμή που δίνεται κατά την παραγγελία παραμένει σε ισχύ.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ:
Οι πληρωμές πρέπει να γίνονται στις εγκαταστάσεις μας ή μέσω τραπεζικού εμβάσματος στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μας, όπως αναφέρεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας και στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται εκ των προτέρων με κατάθεση του συνολικού ποσού κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Δεν γίνονται δεκτές προσεγγίσεις, αυθαίρετες μειώσεις ή καθυστερήσεις.

ΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:
Οι όροι παράδοσης εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων τη συγκεκριμένη στιγμή της παραγγελίας. Ο χρόνος παράδοσης κοινοποιείται με την αποδέσμευση της προσφοράς/προσφοράς. Τα προϊόντα φέρονται πάντα με ευθύνη και κίνδυνο του Αγοραστή.

ΕΓΓΥΗΣΗ:
Τα προϊόντα μας είναι υπό εγγύηση για 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης μόνο για σχεδιαστικές ή κατασκευαστικές ελλείψεις. Η επισκευή ή η αντικατάσταση είναι δυνατή μόνο όταν ένα προϊόν ήταν αρχικά ελαττωματικό (τη στιγμή της παράδοσης). Ο Αγοραστής θα πρέπει να ελέγξει τα προϊόντα αμέσως μετά την παράδοση και τυχόν παράπονα ή επιχειρήματα πρέπει να σταλούν στην εταιρεία μας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Ο κίνδυνος απώλειας, καταστροφής ή βλάβης του προϊόντος κατά τη διάρκεια της αποστολής αποτελεί ευθύνη του Αγοραστή ή του μεταφορέα, ακόμη και αν η παραγγελία αποστολής έχει δοθεί από την Εταιρεία μας κατόπιν αιτήματος του Αγοραστή.

Ο Αγοραστής ή ο Τελικός χρήστης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί λόγω εσφαλμένης ή ακατάλληλης χρήσης. Ο Αγοραστής ή ο Τελικός χρήστης πρέπει να ακολουθεί αυστηρά τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης.

Όλες οι επισκευές κατά τις περιόδους εγγύησης των 12 μηνών, πραγματοποιούνται στο εργοστάσιό μας στην Ελλάδα. Ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος για την αποστολή των προϊόντων και καλύπτει αποκλειστικά τα έξοδα αποστολής.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ:
Επωνυμία Τράπεζας: EFG EUROBANK ERGASIAS

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Όνομα Δικαιούχου : BIOKAN ΟΕ

IBAN: GR1102602390000730200838130

BIC: ERBKGRAAXXX

Διεύθυνση Τράπεζας: ΟΔΟΣ ΟΘΩΝΟΣ 8

Τράπεζα Πόλη: ΑΘΗΝΑ