Produkty

OBJEDNÁVKY:
Objednávky musia byť zaslané e-mailom alebo faxom a budú prijaté až po prijatí potvrdenia objednávky. Pre objednávky špeciálnych konštrukcií je potrebný výkres s detailmi požadovanej konštrukcie. Pri každej objednávke zákazník bez výhrad akceptuje naše Všeobecné obchodné podmienky. Prípadné variácie musia byť odsúhlasené a potvrdené našou spoločnosťou a budú platné len pre odporúčaný predaj.

CENY:
Ceny v katalógu našej spoločnosti sú bez dane, dopravy, balenia a bez akejkoľvek ďalšej záťaže, cla a daní. Ceny sa môžu meniť bez predchádzajúceho formálneho upozornenia v dôsledku zvýšenia nákladov na suroviny a práce. V platnosti však zostáva cena uvedená v čase objednávky.

PLATBY:
Platby je potrebné vykonať v našich prevádzkach alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet našej spoločnosti, ako je uvedené v potvrdení objednávky a v spodnej časti tejto stránky. Platby sa uskutočňujú vopred zložením celkovej sumy v čase potvrdenia objednávky. Nie sú prípustné žiadne aproximácie, svojvoľné zníženia alebo oneskorenia.

DODACIE PODMIENKY:
Dodacie podmienky závisia od dostupnosti produktov v konkrétnom čase objednávky. Dodacia lehota je komunikovaná so zverejnením cenovej ponuky/ponuky. Výrobky sú vždy prepravované na zodpovednosť a riziko kupujúceho.

ZÁRUKA:
Na naše výrobky sa vzťahuje záruka 12 mesiacov od dátumu dodania len na konštrukčné alebo konštrukčné nedostatky. Oprava alebo výmena je možná len vtedy, ak bol výrobok pôvodne chybný (v čase dodania). Kupujúci by mal skontrolovať produkty ihneď po doručení a akékoľvek sťažnosti alebo argumenty musia byť zaslané našej spoločnosti do piatich (5) pracovných dní. Riziko straty, zničenia alebo poškodenia produktu počas prepravy je na zodpovednosť kupujúceho alebo prepravcu, a to aj v prípade, že objednávku na prepravu zadala naša spoločnosť na žiadosť kupujúceho.

Kupujúci alebo Koncový užívateľ zodpovedá za škody spôsobené nesprávnym alebo nevhodným používaním. Kupujúci alebo koncový používateľ je povinný prísne dodržiavať pokyny uvedené v návode na použitie.

Všetky opravy počas záručných lehôt 12 mesiacov sú vykonávané v našej továrni v Grécku. Kupujúci je zodpovedný za odoslanie produktov a hradí výlučne náklady na dopravu.

SPOLUPRACUJÚCE BANKY:
Názov banky: EFG EUROBANK ERGASIAS

Krajina: GRÉCKO

Meno príjemcu: BIOKAN ΟΕ

IBAN : GR1102602390000730200838130

BIC: ERBKGRAAXXX

Adresa banky: OTHONOS STREET 8

Mesto banky: ATÉNY

sk_SKSlovak
Charcoal Oven
Chicken Rotisseries
Parilla
Robata
Churrasco gril